Mirka 1025 L PC pramoninis dulkių siurblys 230V, 25l, 210mbar